Horor filmovi nastajali su iz različitih izvora: narodnih predanja o djavolskim bićima, veštičarenju, fantazija, mitova, priča o duhovima, Grand Guignal melodrama, gotskih ili viktorijanskih novela iz Evrope od Meri Šeli ili irskog pisca Brema Stokera. Na mnogo načina, ekspresionistički nemački nemi bioskop bio je vodeći kada se govori o horor filmovima i filmovima o natprirodnom.

Najraniji horor filmovi: Čudovišta, vampiri i ostalo

Prvi horor film, koji je trajao samo tri minuta, delo je pronicljivog francuskog tvorca filmova Žorža Melijea (Georges Melies), nazvan Le Manoir Du Diable (1896) (aka The Devil's Castle) – koji je sadržao neke elemente kasnijih filmova o vampirima.

Još jedan vredan spomena i uticajan film, začetnik horor žanra bio je nemački nemi ekspresionistički prekretnički klasik, Das Kabinett des Doktor Caligari (1919) (aka The Cabinet of Dr. Caligari) koji je režirao Robert Vien (Robert Wiene), o karnevalskom hipnotizeru-terapeutu koji se zove Dr. Caligari (glumio ga je Werner Kraus) koji priziva bledolikog, visokog Ćezarea obučenog u crni triko (Conrad Veidt, koji se kasnije pojavio kao Major Štraser u filmu Casablanca (1942), koji mesečari (i zaposednut je ubicom). Senoviti, ometajući, izobličeni i “noćnomorovski” kvalitet sablasnog i stilskog “Caligari”-ja sa vijugavim prilazima, izvaljenim vratima, skučenim sobama, nadvišenim gradjevinama i iskošenim gradskim predelima, dobijen je u studiju. Film je stigao u Holivud dvadesetih godina XX veka i kasnije uticao na klasični period horor filmova tridesetih – uvodeći mnoge standarde horor običaja. Kao i u mnogim klasicima (napr. Invasion of the Body Snatchers (1956)) originalna priča je bila izmenjena (uslovljena  time što su je vlasti smatrale sumnjivom i poremećenom) i ponavljavanje scena u filmu uredjajem za formiranje kadra (sačinjenih od epiloga i prologa) ublažilo je njegovu poruku. Ovo je uzrokovalo da film bude obmanjujuća noćna mora u psihotičnom pacijentovom snu, na taj način razblažujući razornu prirodu originala.

 Poster za film "The Cabinet of Dr.Caligari" 

Najraniji film o vampirima režirao je Artur Robison (Arthur Robison). Bio je to nemački nemi film Nachte des Grauens (1916), aka Night of Terror, sa čudnim vampirolikim ljudima. Madjarski film Drakula halala (1921), aka The Death of Dracula, bio je prva adaptacija novele o vampirima Drakula koju je napisao 1897. godine irski pisac Brem Stoker (Bram Stoker).

Prvi pravi film o vampirima takodje je producirao evropski filmadžija – F.W. Murnau režirao je dugometražni Nosferatu, A Symphony of Terror (1922), aka Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. To je bila neovlašćena filmska adaptacija Stokerove novele Drakula sa Maksom Šrekom (Max Schreck) u glavnoj ulozi prvog ekranizovanog vampira – misterioznog aristokrate koji živi u udaljenom Bremenu po imenu Grof Orlok. Zbog problema oko autorskih prava, vampir je nazvan Nosferatu umesto Drakula i radnja je preseljena iz Transilvanije u Bremen.

   Poster za film "Nosferatu, A Simphony of Terror" 

Nastaviće se... 

Napomena:

Ovaj sjajan tekst koji pruža detaljan uvod u istorijat snimanja horor filmova pronašao sam na sajtu www.filmsite.org i predstaviću ga u više delova. Ovaj opširan tekst sam sam preveo sa engleskog tako da je moguće da ima i nekih grešaka Embarassed